Toimintaterapia

Terapia helpompaan arkeen

Mitä on toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Terapian tavoitteet ja toteutuminen suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Käytettävät toiminnat löytyvät tavoitteiden, tarpeiden ja toiveiden kautta. Toimintaterapeuttina voi toimia ainoastaan toimintaterapeuttikoulutuksen suorittanut Valviran hyväksymä henkilö.

Toimintaterapeutti arvioi myös pienapuvälineiden ja asunnonmuutostöiden tarvetta. Toimintaterapeutin työ sisältää tiedon jakamista ja konsultointia. Toimintaterapeutti ohjaa ja tukee yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Tarjoamme toimintaterapeuttista kuntoutusta lapsille, nuorille, työikäisille ja ikääntyville henkilöille. Toimintaterapia voi toteutua vastaanottokäyntien lisäksi myös koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä. Lähetteet toimintaterapiaan voivat tulla mm. aikuisneurologian, lastennneurologian ja kirurgian yksiköistä keskussairaalasta, terveyskeskuksesta tai kuntoutuskeskuksesta.

Aikuisten & nuorten toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ne ihmiset, joilla on sairauden, vammautumisen tai elämäntilanteen muutosten vuoksi vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapian keinoin ihminen voi oppia toimimaan arjessa mahdollisimman omatoimisesti rajoittuneesta toimintakyvystä huolimatta. Toimintaterapiassa hyödynnetään ja kehitetään niitä valmiuksia, joita ihmisellä on. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omaan toimintaan.

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapia on tärkeä tuki lapsille, joiden kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja arjessa ilmenee ongelmia. Leikin ja päivittäisten askareiden avulla toimintaterapeutti houkuttelee lapsen aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutus-suhteeseen. Toimintaterapian avulla voidaan edistää mm. lapsen motorista ja tunne-elämän kehitystä sekä vahvistaa oppimisvalmiuksia. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä lapsen lähiympäristöjen kanssa.

Toimintaterapeutit