Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Neurologista terapiaa

Mitä on vaativa lääkinnällinen kuntoutus?

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa siitä aiheutuneita kustannuksia alle 65-vuotiaalle henkilölle, jos hänellä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Tavoitteena on, että kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä saavat kuntoutuksen avulla keinoja kuntoutujan omatoimiseen harjoitteluun ja kuntoutumista tukevan arjen rakentamiseen.

Kuntoutuspalvelumme  Kelan vaativan  lääkinnällinen kuntoutuksen asiakkaille ovat fysioterapia, lymfaterapia, toimintaterapia ja allasterapia. Fysio- ja lymfaterapian, sekä toimintaterapian toteutus voidaan järjestää Fysikaalinen Hoitopaikka Paavolan tiloissa tai  kuntoutujan omassa toimintaympäristössä.

Neurologiset fysioterapeutit