Fysioterapia

Yksilöllistä hoitoa ja ohjausta

Mitä on fysioterapia?

Fysioterapia on tarkkaan tutkimukseen ja yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa toiminta- ja liikuntakykyä edistävää hoitoa ja ohjausta.

Fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat pääosin tuki- ja liikuntaelinsairauden aiheuttamiin elimistön kipu- ja jännitystiloihin sekä tapaturman, ikääntymisen tai neurologisen sairauden aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn parantamiseen. Hoitona käytetään asiakkaan tarpeen mukaan hierontaa, manuaalista nivelten mobilisointia, erilaisia venytyksiä, vahvistavia harjoituksia ja fysikaalisia hoitoja kuten sähkökipuhoidot, syvä- ja pintalämpöhoidot, kylmähoidot. Lisäksi kipuhoitona akupunktio ja nestekiertoa edistävä lymfaterapia. Fysioterapiaan liittyy myös asiakkaan ohjaus ja neuvonta esim. kotiharjoitteluohjeet ja ergonominen neuvonta. Fysioterapian toimenpiteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Lääkärin lähetteellä tulevat saavat hoidosta KELA:n korvauksen.

Suurin osa ihmistä kärsii jalan, polven tai lonkan alueen kiputilasta tai toiminnan häiriöstä jossain vaiheessa elämäänsä. Tarkalla alaraajojen tutkimisella ja liikkumisen havainnoinnilla pystytään tunnistamaan liikkeen sekä kontrollin häiriöt alaraajoissa. Tämän jälkeen yksilöllisesti kohdennetulla manuaalisella terapialla ja liikeharjoitteilla hoidetaan kipua ja pyritään palauttamaan alaraajan toiminta normaaliksi.

Urheilijoille kohdistetulla fysioterapialla hoidetaan urheiluvammoja ja ennaltaehkäistään niiden syntyä. Tavoitteena on lajiharjoittelun lisäksi ohjata urheilijaa kehonhuollossa ja suoritustekniikoissa urheiluvamman ehkäisemiseksi. Kuitenkin mahdollisen urheiluvamman jälkeen pyritään tarkan kuntoutussuunnitelman avulla palauttamaan urheilija turvallisesti takaisin täysipainoiseen harjoitteluun ja kilpailuun.

Lihastasapainokartoituksella saadaan hyvä kuva siitä, mihin harjoittelussa kannattaa keskittyä urheiluvammojen ehkäisemiseksi.

selkä- ja niskaklinikka

Lihaskalvo- ja venytyshieronta  voidaan toteuttaa siihen erikseen kehitetyillä instrumenteilla. Käsittelyllä avataan lihaskalvoja, jotka jäykistyessään esimerkiksi vamman, liiallisen rasituksen tai kuormituksen jälkeen, voivat aiheuttaa kipua ja liikerajoituksia kehoon. Käsittelyllä voidaan myös pehmittää arpikudosta ja edistää sidekudosvammojen paranemista.

Ikääntyville suunnatussa fysioterapiassa arvioidaan ja tuetaan asiakkaan toimintakykyä. Fysioterapian aikana voidaan harjoittaa omatoimisuutta kotona, hoitolaitoksessa tai hoitokodissa, hoitaa kipua, vahvistaa lihaksia ja huoltaa kehoa. Monesti fysioterapia on terapiaa myös mielelle.

personal trainer

Selkä- ja niskaklinikalla keskitytään selän toimintakyvyn palauttavaan aktiiviseen kuntoutukseen. Aktiivinen liikehoito on tutkitusti tehokas, turvallinen ja toimiva apu toistuviin selän ja niskan vaivoihin. Aktiivista liikettä ja varovaista, vähitellen kasvavaa kuormitusta hyödyntäen kehon omat sopeutumismekanismit käynnistyvät. Selän tukirakenteet vahvistuvat ja selän hallinta paranee, tällöin kivut lievittyvät ja vaivan uusiutumisriski pienenee.

Aktiivinen kuntoutus selkä- ja niskaklinikalla perustuu fysioterapeuttiseen alkututkimukseen, jonka perusteella tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Osana fysioterapiaa toimii terapeuttisen harjoittelun kuntosali, jossa ovat selän kuntoutukseen tarkoitetut erityislaitteet.

Hoitojakson aikana asiakkaalle neuvotaan keinoja selän säännölliseen omatoimiseen hoitamiseen.

Erilaiset neurologiset sairaudet (mm. cp-vamma, aivohalvaukset, lihasrappeumasairaudet, erilaiset kehitysvammat, selkäydinvammat) aiheuttavat monenlaisia liikuntarajoitteita sekä ongelmia fyysiseen toimintakykyyn sekä päivittäisistä toimista selviytymiseen.

Fysioterapian keinoin pyrimme edistämään asiakkaan liikkumiskykyä ja lihastasapainoa sekä näin parantamaan asiakkaan kokonaistoimintakykyä ja omatoimisuutta arjessa. Fysioterapia on mahdollista laitoskäyntien ohella toteuttaa myös koti- tai koulukäynteinä tai tarvittaessa asiakkaan harrastusympäristössä esimerkiksi uimahallissa tai kuntosalilla.

NDT, Bobath – fysioterapia on erityisosaamisen muoto neurologisen asiakkaan kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa. NDT-fysioterapeutilla on tietotaito liikunnallisenkehityksen etenemisestä vauvaiästä aikuisuuteen ja fysioterapian keinoista vaikuttaa kehitykseen suotuisasti.

Lisätietoa:

http://www.ndt-yhdistys.fi/ 

Toimimme  Kelan vaativan kuntoutuksen palveluntuottajana http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus-1.1.20162

Kinesioteippauksen kehitti 1970-luvulla japanilainen kiropraktikko Kenzo Kase. Kinesioteippauksella pystytään ohjaamaan ja tukemaan kehoan asentoa haluttuun suuntaan, hoitamaan kiputiloja, parantamaan liikkuvuutta, pehmentämään arpikudosta ja tehostamaan kehon nestekiertoa. Kinesioteippaus toimii loistavasti varsinkin vamman jälkeisen kuntoutuksen apukeinona sekä vääränlaisesta rasituksesta aiheutuvien kiputilojen hoitona.

Fysioterapian keinoin tuetaan ja mahdollistetaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, erityisesti liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöissä yhteistyössä perheen ja lähipiirin kanssa. Lapset saavat lähetteen fysioterapiaan neurologisiin sairauksiin, joista yleisimpiä ovat CP-vammat, erilaiset lihastaudit ja kehitysviiveet ja -vammat. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista yleisimmät ovat lastenreuma, tuki- ja liikuntaelinten kehityshäiriöt sekä akuutit niskahartia/selkävaivat.
Fysioterapeutin arvioon ja ohjaukseen voi hakeutua myös, mikäli lapsenliikunnallinen kehitys mietityttää.

NDT, Bobath – fysioterapia on erityisosaamisen muoto neurologisen asiakkaan kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa. NDT-fysioterapeutilla on tietotaito liikunnallisenkehityksen etenemisestä vauvaiästä aikuisuuteen ja fysioterapian keinoista vaikuttaa kehitykseen suotuisasti.

Lisätietoa:

http://www.ndt-yhdistys.fi/ 

Toimimme  Kelan vaativan kuntoutuksen palveluntuottajana http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus-1.1.20162

Fysioterapeutit